Historia
Detta evenemang var ett firande av en rik historia som går 150 år tillbaka i tiden.

Broströmskoncernen

Broströmskoncernen var ett rederi baserat i Göteborg med en en historia som går tillbaka till 1865 då Axel Broström från Kristinehamn köpte galeasen Mathilda på 18 läster och 90 dödviktston. Den 25 juli 1890 bildade han Ångfartygsaktiebolaget Tirfing, vilket senare blev moderbolag i Broströmskoncernen.

Dan Broström blev delägare i Axel Broström & Son 1898 och var helägare från 1905 till sin död. Under hans tid utvecklades verksamheten mycket kraftigt, bland annat genom inrättandet av Svenska Amerika Linien 1915. Förutom rederier ägde Broströms även varvsindustrierna Eriksbergs Mekaniska Verkstad och Götaverken samt verkstadsföretagen Esab och Gunnebo. Broströms passagerarfartyg Kungsholm och Gripsholm trafikerade Göteborg – New York.

Dan-Axel Broström var verkställande direktör Broströmskoncernens moderbolag Ångfartygs AB Tirfing 1949–1969. Broström var styrelseordförande i detta företag – liksom i tjugofem andra – tills ohälsa tvingade honom, att lämna alla uppdragen. Under Broströms ledning utvecklades koncernen kraftigt, och flottan bestod 1965 av 81 stora fartyg, vilket var mer än 1/3 av Sveriges hela handelsflotta.

I koncernen ingick bland annat rederierna eller linjeagenturerna Svenska Amerika Linien, Svenska Orientlinjen, Ångfartygsaktiebolaget Tirfing, Svenska Amerika Mexiko Linien, Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Ångbåtsaktiebolaget Ferm, Hallands Ångbåtsaktiebolag, AB Bunkerolja, Rederi AB Albatross, Svenska Lloyd, Rederi AB Motortank och Svenska Ostasiatiska Kompaniet samt skeppsvarvet Eriksbergs Mekaniska Verkstad och Axel Broström & son AB, och den 13 december 1972 köpte Broströms Svenska Lloyd. Broströms var i början av 1960-talet den största arbetsgivaren i Göteborg med 18 000 anställda.

Under sjöfarts- och varvskrisen på 1970-talet och 1980-talet minskade Broströms betydelse som rederikoncern. Moderbolag i koncernen blev 1976 Broströms Rederi AB, tidigare Ångfartygs AB Tirfing. Samma år bestod rederiflottan av 48 fartyg om cirka 1,9 miljoner ton dödvikt samt 31 inhyrda fartyg.

Ångfartygs AB Tirfing förvärvades 1992 av Shipinvest AB, som uppstått efter konkursen inom Johanssonkoncernen från Skärhamn. I syfte att ta vara på varumärket Broström ändrades firmanamnet Shipinvest AB till Broström AB, som idag är moderbolag i Broströmkoncernen. Koncernen driver verksamhet med närmare ett hundratal tankfartyg.

Danska A.P. Møller-Mærsk köpte upp Broström 2008. I augusti 2012 meddelade Maersks vd att anrika Broström läggs ner i Göteborg. Verksamheten flyttas till Köpenhamn. 41 tjänstemän varslas.

Under detta 150 års jubileum firar vi inte bara de stora milstolpar som uppnåtts under nittonårhundradet utan också den enkla början som lade grunden för vad som skulle komma. När Axel Broström 1881 beslöt sig för att flytta till Göteborg för att börja det stora äventyret skrev han ner följande rader;

Jag står på tröskeln till mitt barndomshem
Och färdig är att vandra ut i världen
Än känner jag ej farorna på färden
Gud giv mig mod och kraft
Att möta dem
Axel Broström
För att ta en del av vår nyhetsbrev var god och anmäl ditt intresse.
Anmäl här